Dzisiejszy dzień to :
Szukaj :
Kasy fiskalne
Nowe Obowiązki podatnika

Cennik usług aktualny

Kasy SHARP

Kasy Elcom

Nowe obowiązki serwisu
Nowe obowiązki podatników i serwisów

Zakończenie pracy kasy

Drukarki fiskalne
Drukarki EMAR - Błonie
Rozporządzenia
Mały poradnik podatnika
Zmiana serwisu
Oprogramowanie
Programy dla Firm
Kontakt
Adresy
   
   
 
Strona głównakopiuj tekstnawigatordrukuj tekstwyślij linkadministracja
 
Nowe Obowiązki podatnika
 

Nowe obowiązki podatników

Biorąc pod uwagę nowe obowiązki nałożone zarówno na podatników jak i na serwisy świadczące usługi w zakresie serwisu kas MF zwraca uwagę, że wybór serwisu powinien być dokonany przez podatnika z dużą starannością. Ministerstwo zaleca podpisywanie umów z serwisantami w formie pisemnej. Sporządzana pisemna umowa pomiędzy podatnikiem a serwisem na obsługę urządzeń powinna zabezpieczać interesy podatnika, a w szczególności:

  • zapewnienie prawidłowego nadzoru nad pracą kasy oraz terminowym wykonywaniem przeglądów przez upoważnionych serwisantów widniejących w wykazie udostępnionym na stronie BIP,

  • sprawne realizowanie powierzonych czynności serwisowych,

  • pomoc z weryfikacją połączenia kasy online z CRK.

Ministerstwo Finansów mając na uwadze konieczność weryfikacji prawidłowości działania użytkowanych przez podatników kas rejestrujących (wszystkich rodzajów), zobowiązało podatników do poddawania kas w terminach określonych w przepisach, obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez właściwy podmiot prowadzący serwis kas. Podatnicy są zobowiązani do dokonywania obowiązkowych przeglądów technicznych kas nie rzadziej niż co 2 lata, tak jak dotychczas.

Podatnik, w okresie zawieszenia działalności, jeśli nie prowadzi w tym okresie ewidencji, nie ma obowiązku dokonywania przeglądów technicznych, natomiast po wznowieniu działalności a przed ponownym rozpoczęciem prowadzenia ewidencji należy przegląd wykonać.

Kasy online oddane w używanie na podstawie najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze muszą być również, przed ich fiskalizacją, poddane obowiązkowemu przeglądowi technicznemu.

Niedopełnienie przez podatnika obowiązku poddawania kas przeglądom technicznym w obowiązujących terminach – nie rzadziej niż co 2 lata - wiąże się z nałożeniem kary pieniężnej w wysokości 300 zł.
 

 

 
 
Odsłon: 704 Stan : aktualny
Data dodania: 2019-07-19 06:26:00
Ostatnia modyfikacja: 2019-07-28 06:49:00
 
 
   
administrator
 
 
Copyright © 2020 StanCom - Wszelkie prawa zastrzeżone